Den Pædagogiske styrkelæreplan

I Børnehuset Safa vil dit barn blive mødt med et barne- og læringssyn, der tager udgangspunkt i, at dit barn er aktivt lærende gennem legen.

Vi understøtter dit barns læring og udvikling ved at arbejde efter den faglige ramme med planlagte og strukturerede aktiviteter. Børn lærer og udvikler sig gennem leg. Børn skal have mulighed for at lære  og udvikle sig gennem et socialt samspil med andre. Det sker i en sammenhæng mellem læringsmiljøet og børns muligheder for trivsel, udvikling, læring og dannelse. 

Vi ønsker at give dit barn mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv. Det betyder at alt vores personale arbejder efter den samme faglige ramme, hvor pædagoger planlægger, hvilke aktiviteter, der bedst understøtter dit barns læring og udvikling.

Der arbejdes med afsæt i en fælles faglig ramme; Didaktisk planlægning. Det betyder at pædagogerne bruger en didaktisk model for planlægning, evaluering og gennemførelse af det pædagogiske forløb, herunder Smtte modellen. Smtte modellen består af fem kategorier, der er indbyrdes forbundne og kan ses som et kompas, der kan lede planlægningen af et pædagogisk forløb.

Fra forskningen ved vi at børns sproglige kompetencer er afgørende for deres mulighed for at lære. Forskning viser at børns tidlige udvikling og færdigheder forudsiger senere færdigheder, herunder hvordan børn klarer sig i skolen.

Der arbejdes med afsæt i en fælles faglig ramme; Didaktisk planlægning. Det betyder at pædagogerne bruger en didaktisk model for planlægning, evaluering og gennemførelse af det pædagogiske forløb, herunder Smtte modellen. Smtte modellen består af fem kategorier, der er indbyrdes forbundne og kan ses som et kompas, der kan lede planlægningen af et pædagogisk forløb.Fra forskningen ved vi at børns sproglige kompetencer er afgørende for deres mulighed for at lære. Forskning viser at børns tidlige udvikling og færdigheder forudsiger senere færdigheder, herunder hvordan børn klarer sig i skolen.Vi styrker børns sproglige udvikling gennem understøttelse af det sproglige læringsmiljø, forældresamarbejdet, kompetenceudvikling af det pædagogiske personale og via det tværfaglige samarbejde.Vi arbejder med projekter i børnehøjde, der afspejler børnenes interesser og optagethed. Vores pædagogiske planlægning og praksis er bygget op omkring visionen om at skabe de bedst mulige rammer for vores børns trivsel, udvikling og læring. Det betyder at det pædagogiske personale skaber indhold i hverdagen, der udvikler og udfordrer vores børn.