Indskrivning

Ventelisteansøgning

Ventelisteansøning skal udfyldes og sendes til Info@Safa.dk.

Ventelisteblanketten.pdf

Ventelisteblanketten.docxTakster 2023:• Den månedlige egenbetaling for aldersgruppen:
0-3 år er 3100 kr.
* Prisen inkluderer morgenmad og bleer

• Den månedlige egenbetaling for aldersgruppen:
3-6 år er 2100 kr.
* Prisen inkluderer morgenmad og bleer

Der er mulighed for fripladstilskud og søskendende rabat. Søskendende rabatten er 50% af den billigste plads.