Praktiske Oplysninger

Værdiggrundlag


Institutionens værdiggrundlag tager afsæt i et menneskesyn der bygger på respekt, anerkendelse og fællesskabets betydning for udvikling og læring. I børnehuset Safa skal et hvert barn og en familie mødes af nærværende, tillidsvækkende, forudsigelige, tydelige og respektfulde voksne. I et anerkendende miljø, hvor et hvert barn og dets familie føler sig set, hørt og forstået.


Vi ønsker at være nærværende, det betyder for os, at vi vil være til rådighed for barnet, være lyttende og give det enkelte barn tid.


Ved at være tillidsvækkende, ved barnet hvor det har/de voksne, at det kan tro på det vi siger, vi er ærlige og oprigtige i vores samvær med barnet. Vi er respektfulde ved, at anerkende barnet for den det er. Vi vil være forudsigelige og tydelige så vi skaber de bedste udviklingsmiljøer for barnet.


Vuggestuen


Vuggestuen er bestående af to grupper:


• Mariehøns stuen
• Sommerfuglestuen


Hver stue har gennemsnitligt 13 børn i alderen 1-3 år, med 3 voksne på hver stue

Mariehøns stuen


På mariehøns stuen er vi et team bestående af 1 pædagog
1 medhjælper og en pædagogisk assistent. Vi er normeret til 13 børn
i alderen 1-3 år.  På vores stue arbejder vi på at alle børn bliver set og hørt.
Dette gør vi ved at dele os op efter alder i mindre organiserede
læringsmiljøer, hvor vi arbejder ud fra vores tema.
Vi arbejder fokuseret på børnenes sociale samspil og børnenes sprogtilegnelse og sprogforståelse.

Vi er nærværende og anerkendende i samspillet med børnene.

Sommerfugle stuen


På sommerfuglstuen er vi et team bestående af en pædagog og 2 medhjælpere. Vi er normeret til 13 børn.

 Vi vagter faglighed højt, og vi holder os altid opdateret med nye tiltag inden for børneområdet.   Vi bruger meget humor i vores arbejde, da vi mener det smitter af på børnene og har en positiv Effekt på børnenes trivsel. På stuen er vi meget rutineret og ved hvad vi skal hver for sig.

Vi går meget op i forældre samarbejde, da vi ved at dette har stort betydning for barnets udvikling.  Det er afgørende for barnets trivsel i institutionen, at der er et godt samarbejde mellem forældre og personalet. Vi lægger derfor stort vægt på et godt samarbejde, der bygger på respekt, ansvarlighed, åbenhed og dialog.

Vi har daglige faste aktiviteter på stuen. Vi følger nye ugeplaner for hvert uge. Alle aktiviteter som finder sted følger retningslinjerne inden for læreplanstemaerne.


Foældresamarbejde


For os er det vigtigt, at både I og jeres barns for en god start på dagen, og at det føles rart at komme i vores institution. I børnehuset Safa prioritere vi samarbejdet med jer forældre og den daglige dialog højt, da dette har stor betydning for barnets trivsel, udvikling og læring.

Derfor ønsker vi at give Jer forældre en mulighed for at følge med i Jeres barns hverdag.

Det har vi valgt at gøre på følgende måde: Udover den daglige kontakt når i aflevere og afhenter Jeres barn, bruger vi også den digitale platform, der hedder famly. Her skriver vi hver dag, hvad vi har lavet og gerne understøttet med billeder. Dette gør, at I som forældre har mulighed for at spørge ind til Jeres barns dagligdag og oplevelser i institutionen, samt se på billeder sammen med jeres barn, hvis de har svært ved huske eller genfortælle ting fra deres dag. På den måde kan den daglige opdatering skabe samtale og dialog med jeres barn.

Derudover notere vi på famly, når vuggestue børnene bliver lagt til at sove, og når de vågner igen, så I kan følge med i Jeres barns soverytme.

Famly bruges også til at checke børnene ind og ud af institutionen, melde barn syg eller fri/ferie. Det er også her i skal notere, hvis det er andre end jer forældre, der henter barnet.

Børnehaven


Børnehaven består af 3 grupper:


• Flamingo stuen
• Giraf stuen
• Zebra stuen

Flamingo stuen og giraf stuen har gennmsnitligt 20 børn i alderen 3-6 år
med 3 voksne på hver stue. 

Zebra stuen er en overgansstue med 13 børn i alderen 2,10-3,10 med 3 voksne. 

Flamingo stuen


På Flamingo stuen vi et team bestående af en pædagog, 1 medhjælper og en pædagogisk assistent. Vi er normeret til 21 børn i alderen 3-6 år.

På stuen vil børnene blive mødt af nærværende og omsorgsfulde voksne. Børnene får en varm hilsen når vi mødes om morgenen og vi er desuden altid tilgængelige for en kram i ny og næ efter barnets behov.  Vi prioriterer den daglige dialog med børnene og  vi er altid opmærksomme på hvad de oplever og hvad de er optaget af. 

På stuen er vi meget optaget af at arbejde med genbrugsmaterialer, hvor børnene får afprøvet nye teknikker og får materialekundskab. De får mulighed for at eksperimentere med materialer, der udfordrer deres læring, kreativitet og fantasi. Dette kan bidrage med at fremme det sociale samspil og den enkelte barns udvikling. Vi er desuden opsøgende på vordan vi kan skabe rum og rammer der giver plads til at møde det enkelte barn, der hvor det er.

Giraf stuen


På girafstuen er vi et team bestående af en pædagog og 2 medhjælpere. Vores stue er normeret til 20 børn.

Vi arbejder med inkluderende fællesskaber og at skabe det gode børnemiljø, hvor barnet føler sig tryg og har lyst til være med. Vi arbejder med at skabe stærke relationer til børnene, hvor barnet i høj grad lyttes til, inddrages og respekteres for dets individuelle holdninger og meninger.

Omsorgspersonerne/pædagogerne på girafstuen arbejder med at være understøttende og guide barnet til at indgå i relation med andre børn.

Vores hverdag tilrettelægges ud fra børnenes udviklingzone og der vil derfor være differentierede fællesskaber, aktiviteter for hver børnegruppe.

Zebra stuen


På Zebra stuen er vi et team bestående af 3 medhjælpere.

Zebra stuen er en overgangsstue mellem vuggestuen og børnehaven. Overgangen fra vuggestue til børnehave, erfarer vi kan være et stort spring da aldersforskellen kan være stor blandt børnene i børnehaven.

Børn der starter på Zebra stuen vil gå der mellem 4-11 måneder.

På zebra stuen fokusere vi på, at gøre børnene selvstændige samt at man trapper børnene ud af deres middagslure og ble-brug.

Derudover fokuseres der på, at styrke og øge børnenes ordforråd samt sprogfærdigheder, så de får et mere flydende sprog. Vi bestræber os på, at forberede børnene bedst mulig på skiftet og sikre en blød overgang fra vores stue til børnehave.