Den daglige rytme

Vi åbner kl. 7.00, her starter vi dagen på mariehøns stuen, hvor der indtil kl. 8.00 er mulighed for at børnene kan få morgenmad.Kl. 8.00 går børnehaven op på flamingo stuen og kl. 8.30 går alle børn og voksne ind på egne stuer.Kl. 9.00 holder vi morgensamling, hvor børnene vil bliver tilbudt frugt og drikke. Vores morgensamling er en vigtig stund i huset. Vi synger, rimer, læser og har fokus på dialog og på at lytte. Målet med vores morgensamling er:

• At barnet oplever sig selv som en værdigfuld deltager i fællesskabet.
• At styrke børnenes evne til koncentration og fordybelse.
• At udvikle barnets evne til at give plads til andre og vente på tur.
• At styrke barnets sproglige kompetencer.
• At barnet oplever glæde ved sang, fortælling, rim og remser.
• At barnet bliver præsenteret for forskellige udtryksformer og værdier.
• At skabe en tryg stemning og en rolig stund med plads til fordybelse.


I er selvfølgelig velkommen til at aflevere Jeres barn kl. 9.30 når morgensamlingen er slut, men vi anbefaler at børnene deltager i morgensamling, da det er en god pædagogisk aktivitet med masser af læring og udvikling.